Tipalo gibanja in jakosti svetlobe zunanji-ANDAPIRLUX-2

Tipalo gibanja in jakosti svetlobe zunanji-ANDAPIRLUX-2