Tipalo gibanja in jakosti svetlobe zunanji-ANDAPIRLUX-1

Tipalo gibanja in jakosti svetlobe zunanji-ANDAPIRLUX-1