Modbus tehnicna slika za kombinirano prostorsko tipalo temperature in relativne vlaznosti ANDRFFT-R-MD-S

Modbus tehnicna slika za kombinirano prostorsko tipalo temperature in relativne vlaznosti ANDRFFT-R-MD-S